Informácie

Všetky údaje vyznačené červenou farbou je potrebné vyplniť. Všetky uvedené údaje môžu byť zobrazené v on-line Aktuálna ponuka a poskytnuté záujemcom o spolubývanie. Preto v prípade, že nesúhlasíte s ich zverejnením, do políčka vpíšte NECHCEM UVIESŤ.

Zadajte svoje meno
Zadajte svoje telefónne číslo
Zadajte svoju emailovú adresu
Toto pole je vyžadované
Toto pole je vyžadované
Poznámka: dĺžka textu je obmedzená na 1000 znakov
Poznámka: dĺžka textu je obmedzená na 1000 znakov
Poznámka: dĺžka textu je obmedzená na 1000 znakov

Zároveň žiadam o bezplatné zaslanie aktuálneho katalógu COOLAGENT - mám záujem o tieto programy:

Vyplnenie hesla Vám neskôr umožní inzerát spätne upraviť, popr. rovno zmazať, keď už nie je aktuálny.
Pokiaľ heslo nevyplníte, nebudete mať už možnosť inzerát upraviť ani zmazať!

Formulár vyplnil (tento údaj sa nezverejňuje):

Tieto údaje sú nevyhnutné pre verifikáciu inzercie a prípadné vyhľadanie skutočného autora, resp. tiež pre úpravu inzerátu v prípade, že zabudnete heslo.

Sem môžete vložiť vhodný obrázok, týkajúci sa Vášho spolubývania - foto budúcich spolubyvajúcich alebo daného bytu, izby a pod. Obrázok musí byť vo formáte JPG a po nahraní bude zmenšený na veľkosť 800x600 pixelov.

Odosláním tohto formuláru potvrdzujem, že:

  • Nebudem zverejňovať komerčné inzeráty, ubytovanie v penziónoch a inzeráty propagujúce ponuky realitných kancelárií.
  • Nebudem zverejňovať inzeráty ponúkajúce spolubývanie za sexuálne služby.
  • Nebudem zverejňovať inzeráty s rovnakým obsahom opakovane za sebou, nebudem zverejňovať rovnaký inzerát viac ako 3x týždenne (7 kalendárnych dní).
  • Nebudem zverejňovať ponuky na prenájom celých bytov s výnimkou garzóniek, štúdií a 1-izbových bytov do hodnoty prenájmu max. 400 Euro mesačne.
  • Súhlasím, že v prípade porušenia týchto pravidiel môžem byť zaradený na tzv. Black list (zoznam blokovaných uživateľov).
  • Všetky mnou uvedené informácie sú pravdivé a plne preberám zodpovednosť za následky plynúce z uvedenia nepravdivých a neúplných informácií.
  • Agentúra SPOLUBYDLICI, EuroPair, s.r.o. (sprostredkovatel) nezodpovedá záujemcovi za škody, ktoré by vznikli uvedením neúplných alebo chybných údajov do formuláru Registrácia ROOMMATE.SK. Sprostredkovateľ tiež nezodpovedá za škody, ktoré by záujemcovi spôsobila osoba, na ktorú poskytol sprostredkovateľ záujemcovi kontakt. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škodu na majetku zaujemcu ani za škodu na jeho zdraví alebo za škodu vzniknutú nedostatočným poistením záujemcu.
  • Agentúra SPOLUBYDLICI, EuroPair, s.r.o. si vyhradzuje právo nezverejniť alebo vymazať akúkoľvek ponuku bez uvedenia dôvodu.

Upozornenie o dĺžke zverejnenia:

nzeráty budú uvádzane v tabuľke Aktuálnej ponuky na dobu 2 mesiacov od zverejnenia. Potom budú automaticky vymazané. V prípade, že máte záujem o predĺženie tejto lehoty alebo naopak, o skoršie vymazanie inzerátu, oznámte nám to e-mailom na adresu: info@spolubydlici.cz

Toto pole je vyžadované