Informace

Všechny údaje vyznačené červenou barvou je nutno vyplnit. Všechny uvedené údaje mohou být zobrazeny v on-line Aktualní nabídce a poskytnuty zájemcům o spolubydlení. Proto v případě, že nesouhlasíte s jejich zveřejněním, do políčka napište NECHCI UVÉST.

Zadejte své jméno
Zadejte své telefonní číslo
Zadejte svoji emailovou adresu
Toto pole je vyžadováno
Toto pole je vyžadováno
Poznámka: délka textu je omezena na 1000 znaků
Poznámka: délka textu je omezena na 1000 znaků
Poznámka: délka textu je omezena na 1000 znaků

Zároveň žádám o bezplatné zaslání aktuálního katalogu COOLAGENT - mám zájem o tyto programy:

Vyplnění hesla Vám později umožní inzerát zpětně editovat popř. smazat, pokud už není aktuální.
Pokud heslo nevyplníte, nebudete již mít možnost inzerát nijak upravit ani jej smazat!

Formulář vyplnil (tyto údaje se nezobrazují):

Tyto údaje jsou nezbytné pro verifikaci inzerce a případné dohledání skutečného autora, resp. také pro editaci inzerce v případě, že zapomenete heslo.

Sem můžete vložit vhodný obrázek, týkající se Vašeho spolubydlení - foto budoucích spolubydlících nebo daného bytu, pokoje apod. Obrázek musí být ve formátu JPG a po nahrání bude zmenšen na velikost 800x600 pixelů.

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že:

  • Nebudu zveřejňovat komerční inzeráty, ubytování v pensionech a inzeráty propagující nabídky realitních kanceláří.
  • Nebudu zveřejňovat inzeráty nabízející spolubydlení za sexuální služby.
  • Nebudu zveřejňovat inzeráty stejného obsahu opakovaně po sobě, nebudu zveřejňovat stejný inzerát víc jak 3x týdně (7 kalendářních dní).
  • Nebudu zveřejňovat nabídky na pronájem celých bytů vyjma garsoniér, studií a 1kk do hodnoty pronájmu max. 10000 Kč.
  • Souhlasím, že v případě porušení těchto pravidel mohu být zařazen na tzv. Black list (seznam blokovaných uživatelů).
  • Všechny mnou uvedené informace jsou pravdivé a plně přebírám odpovědnost za následky plynoucí z uvedení nepravdivých a neúplných informací.
  • Agentura SPOLUBYDLICI, EuroPair, s.r.o. (zprostředkovatel) neodpovídá zájemci za škody, které by vznikly uvedením neúplných nebo chybných údajů do formuláře Registrace Spolubydlící. Zprostředkovatel rovněž neodpovídá za škody, které by zájemci způsobila osoba, na níž poskytl zprostředkovatel zájemci kontakt. Zprostředkovatel neodpovídá za škodu na majetku zájemce ani za škodu na jeho zdraví nebo za škodu vzniklou nedostatečným pojištěním zájemce.
  • Agentura SPOLUBYDLICI, EuroPair, s.r.o. si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo vymazat jakoukoli nabídku bez uvedení důvodu.

Upozornění o délce zveřejnění:

Inzeráty budou uváděny v tabulce Aktuální nabídka po dobu 2 měsíců od zveřejnění. Poté budou automaticky vymazány. V případě, že máte zájem o prodloužení této lhůty anebo naopak, o dřívější vymazání inzerátu, sdělte nám to e-mailem na adresu: info@spolubydlici.cz

Toto pole je vyžadováno